Chọn nơi mua:

RedmiCC9│CC9E│CC9Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro Ram 8Gb 128Gb
RedmiCC9│CC9E│CC9Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro Ram 8Gb 128Gb

Đang cập nhật

Giá cũ: 10.800.000 đ

Xiaomi Mi CC9e 4/64
RedmiCC9│CC9E│CC9Pro

Xiaomi Mi CC9e 4/64

Đang cập nhật

Giá cũ: 4.590.000 đ

Xiaomi CC9 Ram 6Gb 64GB
RedmiCC9│CC9E│CC9Pro

Xiaomi CC9 Ram 6Gb 64GB

Đang cập nhật

Giá cũ: 6.290.000 đ

Xiaomi Redmi 7A 2/32GB
RedmiCC9│CC9E│CC9Pro

Xiaomi Redmi 7A 2/32GB

Đang cập nhật

Giá cũ: 2.590.000 đ

Xiaomi Redmi 7A 3/32GB
RedmiCC9│CC9E│CC9Pro

Xiaomi Redmi 7A 3/32GB

Đang cập nhật

Giá cũ: 2.790.000 đ